Kvalitet

Kvalitet för oss är mer än att leverera riktiga detaljer till rätt plats i rätt tid. Det handlar om att förstå kundens behov och att lösa problem.

Ständiga förbättringar skapar en leveranstrygghet genom punktlighet, kunskap och kvalitét. Kvalitet är ett ledord från förfrågan till leverans. Korta beslutsvägar och ledtider i kombination med hög flexibilitet ger oss en hög servicegrad med kunden i centrum.

Självklart ska vi svara upp mot kundens krav på hög och jämn tillverkningskvalitét men också att göra det på bästa sätt ur ett miljöperspektiv och därför är vi ISO-certifierade både enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet 14001.

Om ISO 9001

ISO 9001 säkerställer att vi alltid arbetar effektivt och strukturerat samt ständigt förbättrar våra rutiner och processer för att kunna möta våra kunders förväntningar och krav. Effekterna av att vi är certifierade enligt ISO 9001 leder till effektivisering och ökad lönsamhet för oss och våra kunder samt att vi säkrar kvaliteten på våra tjänster.

Om ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard som ser till att vi minskar vår miljöpåverkan genom att uppfylla de lagstadgade krav som finns. Standarden gör att vi hela tiden förbättrar vår verksamhet utifrån miljöanpassade processer.

Ladda ner våra certifikat