Kvalitet

Kvalitet för oss är mer än att leverera riktiga detaljer till rätt plats i rätt tid. Det handlar om att förstå kundens behov och att lösa problem.

Ständiga förbättringar skapar en leveranstrygghet genom punktlighet, kunskap och kvalitét. Kvalitet är ett ledord från förfrågan till leverans. Korta beslutsvägar och ledtider i kombination med hög flexibilitet ger oss en hög servicegrad med kunden i centrum.

Självklart ska vi svara upp mot kundens krav på hög och jämn tillverkningskvalitét.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001.