Svarvning

Vi har nyinvesteriat i maskiner för att i egen regi kunna tillhandahålla tjänster som kräver svarvning.