Nordiskt Tillväxtscertifikat från UC

Gängteknik har erhållit Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC, en utmärkelse som tilldelas ett fåtal företag som uppfyller kriterierna för tillväxtföretag

Certifikatet grundar sig på föregående års bokslut där olika parametrar som tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda noggrant mäts och analyseras. Endast 5% av företagen i Sverige kvalificerar sig som tillväxtföretag årligen. Dessa företag kännetecknas av stabilitet, framgång och en förmåga att erövra nya marknadsandelar.