Förvärv av Sjöarps Metall AB

Det är med stor glädje och höga förväntningar som vi kan meddela att Gnosjö Gängteknik AB förvärvat Sjöarps Metall AB.

Avsikten med detta förvärv är att utveckla de bägge verksamheterna och tillsammans bli ett starkare bolag.

Vi kommer under slutet av 2018 att fysiskt förena bolagen på gemensam adress, Marieströmsvägen 15 i Gnosjö.

Marie Johnsson blir ny ägare och VD med inköps- och försäljningsansvar i båda bolagen.

Stefan Stigemyr kommer att vara kvar för att hjälpa till att driva och utveckla produktionen. Hans kunskaper och erfarenheter är ovärderliga och kommer fortsatt att finns till för våra gemensamma kunder.

Mot en ljus och spännande framtid!